01/12/2020

રાજકીય સમાચાર

1 min read

અમદાવાદ મા CAA ના સમથઁન મા માનવસાંકળ અને રેલી દ્વારા નાગરિકો અને વાહનચાલકો ને કરાશે જનજાગુતિ CTM એકસપેસઁ હાઈવે ના...

आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वानुमति से निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई...